העלאת החוסן הקיברנטי ברשויות המקומיות

אירוע SMART CITY 2020, שני, 8 בינואר 2018, 12:10

הרצאות נוספות באירוע SMART CITY 2020

Open Accessibilty Menu